Bun venit la Naturando!
0 produse - 0,00 RON

Nu ai nici un produs în coșul de cumpărături!

 

Termeni și condiții

Pagina www.naturando.ro este o pagină web întreținută, administrată și aflată în proprietatea societății comerciale PRO NATURALIA S.R.L.-D. Această pagină face obiectul unui magazin virtual (online) care comercializează produse naturiste (suplimente alimentare, nutritive, vitamine, cosmetice, uleiuri esențiale și extracte naturale) sub egida firmei italiene Naturando (www.naturando.it).

       Societatea comercială PRO NATURALIA S.R.L.-D. are sediul social în municipiul Timișoara, bulevardul Dîmbovița, numărul 94-96, scara A, apartamentul 12, județul Timiș, cod poștal 300152, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu numărul de ordine J35/2817/17.11.2015, are Codul Unic de Înregistrare (CUI) 35239745 din data de 17.11.2015 și următoarele conturi IBAN:

 • ING Bank N. V. Amsterdam - Sucursala București: RO75INGB0000999905464250;
 • Veneto Banca S.C.P.A. - Sucursala București: RO26BITR003610076095RO01.

Accesarea și folosirea acestei pagini în România, cât și pe plan internațional, presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor specificate, încă de la prima accesare a paginii. Pentru a beneficia de cea mai bună experiență în folosirea acesteia vă recomandăm citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor din această secțiune. Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de produse de către S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D., prin intermediul magazinului virtual al paginii www.naturando.ro.

S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. își rezervă dreptul, în orice moment, de a actualiza/schimba/modifica termenii și condițiile generale precum și conținutul paginii, fără o notificare prealabilă.

În vederea evitării oricăror neînțelegeri este recomandat să consultați această secțiune de fiecare dată când accesați naturando.ro. Prin continuarea accesării paginii, utilizatorul își exprimă acordul privind secțiunea Termeni și condiții actualizată, schimbată sau modificată față de o versiune anterioară.

În situația în care utilizatorul nu este de acord cu termenii și condițiile impuse, acesta trebuie să înceteze accesarea, folosirea și/sau exploatarea naturando.ro.

În cazul în care există contradicții între termenii și condițiile acestei secțiuni și termenii și condițiile ce apar în alte secțiuni ale paginii naturando.ro, cei/cele din urmă au prioritate.

I. Elemente definitorii

1.1. Accesarea paginii

Este interzisă accesarea paginii în orice mod care încalcă legea și drepturile cetățenilor sau care limitează și afectează în vreun fel utilizarea paginii naturando.ro. Este interzisă folosirea conținutului paginii pentru hărțuiri, amenințări, abuzuri sau transmiterea de mesaje cu conținut obscen sau denigrator.

1.2. Termeni

       Următorii termeni uzitați pe pagina naturando.ro sunt:

 • pagină web, site – spațiu în care sunt situate informații în rețeaua Internet, în cazul de față www.naturando.ro;
 • utilizator: persoană
 • cumpărător (client) – persoana fizică, persoana juridică sau orice altă entitate ce emite o comandă; persoană care, în virtutea unui contract de vânzare-cumpărare, dobândește, contra unei plăți, dreptul de proprietate asupra unui bun;
 • vânzător – persoană fizică sau juridică vânzătoare de bunuri (ocazional sau permanent), în acest caz persoana juridică S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D.;
 • comandă – (darea în lucru a unui obiect, a unei lucrări) în cazul acesta un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător, document prin care vânzătorul este de acord să livreze bunurile, iar cumpărătorul este de acord să le primească și să facă plata acestora;
 • produs – (bun material rezultat dintr-un proces de muncă) în cazul nostru orice bun material sau serviciu care urmează a fi furnizat de către vânzător cumpărătorului;
 • contract – (acord încheiat între două sau mai multe persoane – fizice sau juridice – din care decurg anumite drepturi și obligații, înscris, convenție) în cazul de față o comandă plasată de cumpărător și confirmată de vânzător;
 • drepturi de proprietate intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how-ul, drepturile de autor și în natura de autor, mărcile înregistrate, drepturile asupra designului, siglelor și alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate), drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii;
 • specificații – toate specificațiile și/sau descrierile produselor așa cum sunt precizate în comandă.

1.3. Condiții generale

Dacă anumiți termeni expuși sunt considerați a fi ilegali, nevalizi sau nu se pot aplica din cauza legii, în anumite state sau țări, atunci, în cadrul jurisdicției respective, acești termeni vor fi interziși și anulați. Restul termenilor rămân valabili și continuă să fie aplicați.

Dacă S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. nu își exercită sau întârzie să exercite un drept cuprins în secțiunea Termeni și condiții, poate oricând să revină asupra dreptului respectiv.

Acești termeni vor fi gestionați și interpretați conform legilor din România, iar în cazul oricărui conflict, legile românești vor avea întâietate.

II. Proprietate intelectuală

Drepturile de autor, mărcile înregistrate, siglele și alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) prezente pe pagina naturando.ro sunt proprietate a S.C. NATURANDO S.R.L. (via del Pascolo 26, 24046 Osio Sotto – Bergamo, Italia) și a partenerilor.

Drepturile privind conținutul paginii, texte, elemente de grafică web (inclusiv aplicațiile), precum și drepturile asupra designului sunt proprietate a S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D.

Este interzisă copierea, reproducerea, republicarea, modificarea, transmiterea, descărcarea, postarea, difuzarea, emiterea și refolosirea pentru uz public sau comercial a oricărui material conținut în acest site. Este interzisă adaptarea, modificarea și crearea unor lucrări noi, derivate din conținutul naturando.ro, cu excepția celor folosite pentru uz personal. Pentru folosirea conținutului naturando.ro în modurile descrise mai sus, este nevoie, în prealabil, de acordul reprezentantului legal al S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D.

Numele, imaginile și logo-urile reprezentând Naturando sau o terță parte care deține drepturi asupra mărcii înregistrate, a produselor și a serviciilor, fac obiectul drepturilor de autor, al drepturilor de design și al mărcilor înregistrate deținute de Naturando și/sau o terță parte. Nicio informație conținută în secțiunea Termeni și condiții nu va fi interpretată ca oferind licență sau drepturi asupra folosirii mărcilor înregistrate, a drepturilor de design sau a drepturilor de autor ale Naturando și/sau a unei terțe părți.

III. Contribuții

3.1. Aspecte generale

Utilizatorii care furnizează date sau informații (inclusiv texte, fotografii, grafice, înregistrări video sau audio) prin intermediul acestei pagini, își manifestă acordul asupra folosirii de către S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D., în mod gratuit, a acestor materiale, în orice mod posibil (inclusiv adaptarea sau modificarea lor, în scop operațional sau editorial). De asemenea, în anumite circumstanțe, S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. își rezervă dreptul de a folosi datele și informațiile furnizate de utilizator, cu terțe părți.

În cazul datelor și informațiilor furnizate de utilizator, acesta își păstrează drepturile de autor și poate folosi, în continuare, materialele, în orice mod posibil, inclusiv permițând folosirea lor de către terțe părți.

Pentru ca S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. să poată folosi datele și informațiile furnizate de utilizator, acesta trebuie să își asume răspunderea față de proveniența și originalitatea lucrării. Materialul nu trebuie să lezeze demnitatea persoanei și nu trebuie să contravină legilor statului român. Utilizatorul trebuie să își certifice dreptul de a acorda permisiunea S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. de a folosi materialul în scopurile menționate mai sus, precum și aprobarea persoanelor implicate în realizarea respectivului material sau aprobarea unui părinte/tutore legal, în cazul unor persoane cu vârsta mai mică de 13 ani.

În general, numele utilizatorului va fi menționat în dreptul materialului postat, cu excepția situațiilor în care utilizatorul refuză acest lucru. Din motive operaționale însă, acest lucru nu este întotdeauna posibil. În anumite situații, S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. poate să ia legătura cu utilizatorul care furnizează date și informații, în scopuri administrative sau pentru a verifica proveniența materialului. Pentru mai multe detalii privind modul în care societatea poate lua legătura cu utilizatorul, acesta poate să consulte secțiunea Acord de confidențialitate sau alți termeni și condiții, întâlniți local.

Utilizatorul este rugat să nu își pericliteze statutul sau statutul altor persoane, să nu riște inutil sau să contravină legilor prin crearea și furnizarea de materiale pentru S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D.

În cazul în care utilizatorul nu dorește să permită S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. publicarea materialelor, conform termenilor și condițiilor de mai sus, acesta este rugat să nu furnizeze date și informații pe pagina naturando.ro.

În cazul în care mai apar și alte întrebări legate de acest subiect, utilizatorul este rugat să ia legătura cu S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. prin modalitățile afișate de contact.

3.2. Aspecte privind conținutul informațiilor postate

 • Informațiile vor fi corecte și valabile;
 • Este interzisă folosirea unui comportament agresiv, ofensiv sau abuziv: materialele postate vor fi constructive și politicoase, nu rău intenționate sau menite să creeze probleme;
 • Conținutul materialelor nu va contraveni legii: mesajele de hărțuire, de defăimare, de amenințare, abuzive, rău intenționate, obscene, profane, cu tentă sexuală, rasiste sau de altă natură, nu vor fi acceptate;
 • Este interzisă introducerea de spam sau materiale ce nu au nicio relevanță pentru pagina web: nu se acceptă postarea aceleiași informații sau a unor informații similare de mai multe ori;
 • Este interzisă publicarea de materiale publicitare sau de promovare;
 • Informațiile furnizate în alte limbi decât limbile română, engleză și italiană pot fi înlăturate, cu excepția cazului în care sunt relevante pentru anumite secțiuni;
 • Sunt interzise parodierile;
 • Este interzisă folosirea unor nume de utilizator nepotrivite (de ex.: vulgare, jignitoare);
 • Legăturile către alte pagini (URL) pot fi postate numai în cadrul unor secțiuni pentru care sunt relevante;
 • Este interzisă folosirea abuzivă a secțiunii Recenzii. În cazul în care utilizatorul continuă să săvârșească aceste acțiuni, vor fi luate măsuri asupra contului de utilizator.

3.3. Conturi pe pagina naturando.ro

Pentru a înregistra un cont pe naturando.ro, este nevoie deo adresă de e-mail validă, pe care utilizatorul să o folosească cu regularitate, pentru a urmări mesajele primite de la moderatorii paginii. Conturile înregistrate pe baza unei adrese de e-mail nepersonale sau temporare, pot fi închise fără înștiințarea prealabilă a utilizatorului. În cazul în care există suspiciuni cu privire la validitatea adresei de e-mail, naturando.ro poate să solicite utilizatorului o revalidare a contului.

S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. își rezervă dreptul de a închide conturi și de a șterge utilizatori în cazul în care unul dintre aceștia folosește adrese IP virtuale (proxy) pentru a încerca să ascundă folosirea mai multor conturi sau dacă un utilizator întrerupe serviciile oferite pe acest site, în orice mod.

În cazul în care un utilizator se conectează la mai multe conturi cu scopul de a întrerupe furnizarea serviciilor sau de a crea neplăceri celorlalți utilizatori, naturando.ro își rezervă dreptul de a anula toate conturile respective.

3.4. Măsuri de siguranță

Este recomandat ca utilizatorul să nu dezvăluie informații personale (ex.: numere de telefon, adrese poștale, adrese de domiciliu, adrese de e-mail sau orice alte detalii care permit identificarea altor utilizatori) pe alte secțiuni decât cele cerute de pagina web.

3.5. Utilizatori cu vârsta sub 13 ani

Pagina naturando.ro poate fi accesată și utilizată numai cu acordul părintelui/tutorelui legal. Este interzisă dezvăluirea informațiilor personale (ex.: numele școlii, numărul de telefon, numele complet al utilizatorului, adresa de domiciliu sau de e-mail).

S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. își rezervă dreptul de a înlătura orice material postat pe site sau de a închide orice cont, oricând, din orice motiv.

3.6. Comunicări electronice

Prin folosirea site-ului naturando.ro pentru cumpărarea de produse și/sau prin participarea la programele lansate de acesta, utilizatorul își dă acceptul implicit pentru primirea notificărilor în format electronic de la S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D., incluzând în această categorie comunicări prin e-mail și/sau anunțuri pe site.

S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. respectă libertatea de opțiune și oferă posibilitatea utilizatorilor să-și exprime dorința de a nu mai primi comunicări electronice oprind, la cerere, comunicarea pe e-mail.

IV. Declinarea și limitarea responsabilității

4.1. Aspecte generale

Majoritatea informațiilor de pe naturando.ro sunt postate de administratori. Prin urmare, punctele de vedere exprimate aparțin acestora și nu S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D., decât în anumite cazuri, clar menționate.

S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. nu răspunde pentru conținutul informațiilor postate de utilizatorii paginii naturando.ro sau de valabilitatea sau conținutul paginilor care pot fi accesate prin intermediul naturando.ro. S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. nu promovează paginile web ale căror linkuri se găsesc pe pagina naturando.ro, utilizatorul explorându-le pe propria răspundere.

Conținutul naturando.ro – inclusiv informații, nume, imagini, fotografii, logo-uri și pictograme cu privire la sau în legătură cu Naturando, produsele și serviciile sale (sau cu privire la sau în legătură cu produsele și serviciile unei terțe părți) – sunt furnizate ca atare, așa cum sunt postate. În limitele legii, S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. nu își asumă responsabilitatea pentru acest conținut (exprimat sau implicat de lege) și nu garantează că acest conținut este de o calitate satisfăcătoare, potrivit pentru un anumit scop, legal, precis, complet, sigur sau fără erori. S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. nu garantează actualitatea, acuratețea și performanța paginii și a conținutului său. Echipa naturando.ro urmărește ca informațiile furnizate de S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. să fie corecte la momentul publicării, dar nu își asumă responsabilitatea, în numele său, pentru eventuale erori, omisiuni sau informații imprecise.

S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. nu este responsabilă pentru următoarele pierderi sau daune (chiar dacă aceste pierderi și daune sunt prevăzute, previzibile sau cunoscute):

 • pierderi de date;
 • pierderi de venituri sau profituri prevăzute;
 • pierderi de afaceri;
 • pierderi de oportunități;
 • pierderi de clientelă sau reputație;
 • pierderi suferite de terțe părți;
 • orice alte pierderi indirecte, caracteristice sau extraordinare, provocate de folosirea naturando.ro, indiferent de modul de acțiune.

S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. nu garantează că funcțiile disponibile pe naturando.ro nu suferă întreruperi sau nu au erori, că greșelile vor fi corectate sau că naturando.ro sau serverul său nu conține viruși sau alte amenințări. Utilizatorului îi revine responsabilitatea de a implementa toate procedurile de verificare necesare (inclusiv măsuri de securitate și verificări antivirus) pentru a își asigura toate nevoile privind acuratețea datelor introduse și descărcate.

4.2. Responsabilități privind produsele comercializate

S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor cumpărate prin intermediul acestui site.

S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. nu garantează și nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele cumpărate nu corespund scopului pentru care au fost cumpărate. Produsele livrate de S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. sunt în ambalajul original, sigilate. De aceea, S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanțe sau probleme în ceea ce privește produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse.

Orice problemă de acest fel va fi adusă la cunoștința S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. în maximum 48 de ore de la primirea/livrarea produselor, urmând ca aceasta să fie transmisă furnizorului produselor respective, pentru rezolvare.

S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. nu garantează că prezentările produselor sau orice alte elemente de conținut al site-ului sunt lipsite de erori sau că site-ul oferă informații complete.

De asemenea, S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. nu răspunde și nici nu va fi făcută responsabilă pentru funcționarea site-ului, informațiile și conținutul acestuia.

4.3. Legături către alte site-uri

S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. nu răspunde și nu poate fi făcută responsabilă de conținutul (înțelegând prin aceasta inclusiv natura lor) site-urilor la care se ajunge prin link-uri existente pe pagina naturando.ro. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

Pentru mai multe detalii privind Termenii și condițiile, contactați S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. prin următoarele modalități:

Adresă:

 • Sediul social – Bulevardul Dîmbovița, numărul 94-96, scara A, apartamentul 12, Timișoara, județul Timiș;

Persoană de contact:

 • HUSARU Alexandru;
 • Telefon mobil: +40 769/23 23 23.

Adrese de e-mail:

IMPORTANT: Echipa naturando.ro dorește să furnizeze servicii în cât mai multe limbi străine. Cu toate acestea, sediul societății comerciale este în România și personalul vorbește preponderent limba română, precum și limba engleză. Așadar, corespondența cu S.C. PRO NATURALIA S.R.L.-D. se poate realiza în limbile română și engleză.