Bun venit la Naturando!
0 produse - 0,00 RON

Nu ai nici un produs în coșul de cumpărături!

 

Contractul comercial la distanță

Prin lansarea unei comenzi electronice (pe pagina www.naturando.ro) sau telefonice, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (prin e-mail sau telefonică) prin care vânzătorul își derulează operațiunile.

 Comanda va fi compusă din următoarele documente (informații):

1. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice;

2. Specificațiile cumpărătorului (acolo unde este cazul, dacă acesta dorește sau situația o impune);

3. Termenii și condițiile contractuale.

 Dacă vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor comenzii. Acceptarea comenzii de către vânzator se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea vânzătorului către cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract.

Prezentul contract intră în vigoare la confirmarea comenzii de către vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind certificatul de garanție emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia.

VÂNZĂTOR:

S.C. PRO NATURALIA S.R.L. - D.;

 • Sediul social: municipiul Timișoara, bulevardul Dîmbovița, numărul 94-96, scara A, apartamentul 12, județul Timiș, cod poștal 300152;
 • Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu numărul de ordine J35/2817/17.11.2015;
 • Codul Unic de Înregistrare (CUI) numărul 35239745 din data de 17.11.2015;
 • Conturi IBAN:

- cont ING Bank N. V. Amsterdam - Sucursala București: RO75INGB0000999905464250;

- cont Veneto Banca S.C.P.A. - Sucursala București: RO26BITR003610076095RO01.

 

CUMPĂRĂTOR – persoana fizică sau juridică identificată conform comenzii emise, denumită pe parcursul acestui contract cumpărător.

 Contractul

 Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Cumpărătorul se obligă să cumpere de la vânzător, iar vânzătorul se obligă să furnizeze produsele solicitate prin comanda efectuată de către cumpărător și confirmată de către vânzător, în cantitatea specificată de către cumpărător în cadrul comenzii.

Art. 2. LIVRAREA PRODUSELOR – conform comenzii solicitate.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

  1. Prezentul contract intră în vigoare în momentul confirmării comenzii lansate de cumpărător de către vânzător (S.C. PRO NATURALIA S.R.L. - D.).
  2. Confirmarea comenzii de catre vânzător se va face telefonic sau prin e-mail în funcție de coordonatele de contact furnizate de cumpărător.

Art. 4. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

  1. Să livreze produsele în ambalajele originale ale producătorului, sigilate și fără deteriorări (deteriorările cauzate de transport nu se impută vânzătorului);
  2. Să livreze produsele comandate de cumpărător în cantitățile, la prețul și în intervalul de timp prevăzut în confirmarea comenzii;
  3. Să informeze cumpărătorul în situația întârzierii sau imposibilității asigurării produselor comandate în totalitate sau parțial;
  4. În situația în care cumpărătorul denunță contractul (în baza prevederilor Art. 7.3.) înainte de livrarea produselor, astfel renunțând la comanda sa, S.C. PRO NATURALIA S.R.L. – D. se obligă să nu mai efectueze această livrare.

Art. 5. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

  1. Se obligă să ia la cunoștință de prevederile Termenilor și condițiilor site-ului de vânzări online naturando.ro și recunoaște că a fost de acord cu ei/ele la efectuarea comenzii;
  2. Se obligă să ia la cunoștință termenii acestui contract și implicit îl semnează;
  3. Se obligă să plătească valoarea contractului (valoarea produselor și a livrării – dacă este cazul) la primirea produselor.

Art. 6. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea cumpărătorului și livrarea lor în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului) sau în momentul achitării online a contravalorii produselor, urmând ca bunurile să intre în posesia cumpărătorului în condițiile optate de acesta. În cazul livrării prin poștă sau curier, acesta nu este autorizat de către vânzător să permită cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea documentelor de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a produselor. Dacă după transferul proprietății cumpărătorul constată diferențe între comandă (factură) și conținutul coletului, va notifica în scris vânzătorul în termen de maxim 3 zile.

Art. 7. DREPTUL DE DENUNȚARE UNILATERALĂ A CONTRACTULUI

7.1. Produsele livrate de S.C. PRO NATURALIA S.R.L. – D. sunt în ambalajul original, sigilate. Deasemenea, acestea sunt produse care prin natura lor, după desigilare, nu mai pot fi returnate, având în vedere că prin natura lor sunt sterile și se pot folosi doar la momentul desigilării.

7.2. Cumpărătorul are dreptul de a denunța unilateral, în scris, contractul la distanță, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În această situație cumpărătorul este obligat să nu desigileze produsele.

7.3. Apelând la dreptul de denunțare unilaterală a contractului cumpărătorul va trebui să plătească valoarea returnării produselor (a transportului sau contravaloarea modalității prin care acesta a ajuns în posesia produselor).

7.4. S.C. PRO NATURALIA S.R.L. – D. va rambursa sumele plătite de cumpărător pentru livrarea produselor fără a îi solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunțării contractului de către cumpărător.

Art. 8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

8.1. S.C. PRO NATURALIA S.R.L. – D. nu îți asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagubă apărută prin folosirea în orice fel a produselor cumpărate. S.C. PRO NATURALIA S.R.L. – D. nu garantează și nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele cumpărate nu corespund scopului pentru care au fost cumpărate.

8.2. Produsele livrate de S.C. PRO NATURALIA S.R.L. – D. sunt în ambalajul original, sigilate. De aceea, S.C. PRO NATURALIA S.R.L. – D. nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanțe sau probleme în ceea ce privește produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse.

Art. 9. GARANȚII

Toate produsele comercializate de către S.C. PRO NATURALIA S.R.L. – D. prin magazinul virtual (online) naturando.ro beneficiază de condiții de garanție și termene de valabilitate în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 10. FORȚA MAJORĂ

Dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea civilă este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de un astfel de eveniment. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

Art. 11. LEGEA APLICABILĂ

Prezentul contract este supus legilor române. Eventualele litigii apărute între vânzător și cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.